Om oss

Allt du vill veta om Futura.

OM FUTURA

Futura grundades år 2003 av Victoria Ravandoni och har sedan starten tillhandahållit städtjänster till företag och hushållsnära tjänster till privatpersoner.

Futura Service är ett auktoriserat serviceföretag av Almega.

Victoria Ravandoni har en gedigen branscherfarenhet och är dessutom SRY–handledare (www.sry.se) med rätt att utbilda personal som efter avklarat prov erhåller ett certifikat godkänt av bl.a. Almega.

VÅRT FOKUS

Hos Futura får du prisvärda städtjänster och vi fokuserar på:

Kvalitet – Vi går tillsammans med kunden igenom de städbehov som finns och hur vi tänker genomföra detta med hänsyn till inredningen (användning av rätt metod/produkt) samt till miljön (minimering av användandet av kemikalier).

Kompetens – Vi erbjuder alltid utbildad personal

Kontinuitet – Samma städare kommer till er vid varje tillfälle – detta skapar trygghet.

AUKTORISERAT SERVICEFÖRETAG

Futura är auktoriserat av Almega Serviceföretagen under perioden 1 juli 2018 till 31 juni 2019.

För auktorisation krävs bland annat att företaget: 

  • Har Fskattsedel och är registrerad i moms och arbetsgivaravgiftsregistret
  • Inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten
  • Har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket
  • Är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare
  • Ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal
  • Följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande
  • Har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna
  • Kontraktsvillkoren anger
  • Följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • Har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat

MILJÖPOLICY

Futura använder sig i princip uteslutande av Svanenmärkta städprodukter och miljövänligt städmaterial.

ANSTÄLLNINGSPOLICY

Ni som anlitar Futura kan känna er trygga. Våra anställda är välutbildade inom städyrket och det är alltid samma personal som utför hemstädning hos er. Vår personal är väl införstådda att de arbetar under sekretess. Det innebär att de har tystnadsplikt och inte får tala eller föra vidare upplysningar om kunden. Sekretessen gäller också efter avslutat uppdrag hos kunden.

Samtlig personal som är anställd hos Futura har kollektivavtal.

KUNDAVTAL

Futuras kundavtal baseras på Almegas allmänna kontraktsvillkor för utförandet av hushållsnära tjänster och städtjänster.

INTEGRITETSPOLICY

Vi använder dina personuppgifter för att administrera och utföra våra tjänster, hantera RUT-avdragsansökningar, kommunicera med dig som kund samt förbättra vårt tjänsteerbjudande.

Läs hela vår integritetspolicy här: Futura Service_Integritetspolicy_20180524

Kontakta oss per e-post på info@futura.nu om du har frågor som specifikt rör din Integritetspolicy.